برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

association football


فوتبال

association football را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی association football

کلمه : association football
املای فارسی : اسکیتین فوتبال
اشتباه تایپی : شسسخزهشفهخد بخخفذشمم
عکس association football : در گوگل

آیا معنی association football مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )