برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1715 100 1
شبکه مترجمین ایران

associate professor

/əˈsoʊsiətprəˈfesər/ /əˈsəʊsiətprəˈfesə/

دانشیار

بررسی کلمه associate professor

اسم ( noun )
• : تعریف: a college or university professor ranking above an assistant professor and below a full professor.

واژه associate professor در جمله های نمونه

1. J., is an associate professor of modern and classical languages at the University of San Francisco.
[ترجمه ترگمان]J استادیار زبان‌های مدرن و کلاسیک در دانشگاه سان‌فرانسیسکو است
[ترجمه گوگل]J, استاد دانشکده زبان های مدرن و کلاسیک در دانشگاه سان فرانسیسکو است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She is associate professor and director of the department of psychiatry at the University of Minnesota Medical School.
[ترجمه ترگمان]او استادیار و مدیر بخش روان‌پزشکی در دانشکده پزشکی دانشگاه مینه سوتا است
[ترجمه گوگل]او استادیار و مدیر بخش روانپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه مینه سوتا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Roseanne Mirabella, PhD Associate Professor at Seton Hall University. She is the top nonprofit management education researcher in the field.
[ترجمه ترگمان]Roseanne Mirabella، استادیار دکترای دانشگاه سلی سیتن او یک محقق ارشد آموزش در زمینه آموزش و پرورش در این زمینه است
[ترجمه گوگل]رزین میرابلا، دانشیار دانشکده دانشگاه ستون هال او بزرگترین پژوهشگر غیرانتفاعی مدیریت در زمینه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه associate professor به انگلیسی

associate professor
• regular professor, common rank for university professors

associate professor را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهرداد پناهی
دانشیار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی associate professor

کلمه : associate professor
املای فارسی : اسوشیت پروفسور
اشتباه تایپی : شسسخزهشفث حقخبثسسخق
عکس associate professor : در گوگل

آیا معنی associate professor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )