برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1667 100 1
شبکه مترجمین ایران

assembly language

/əˈsembliˌlæŋgwɪʤ/ /əˈsembliˌlæŋgwɪʤ/

زبان همگذاری

معنی assembly language در دیکشنری تخصصی

assembly language
[کامپیوتر] زبان همگذاری ، زبان اسمبلی . - زبان اسمبلی - زبان برنامه نویسی که در آن هر جمله به یکی از دستورالعمل های دودویی تشخیص داده شده توسط سی پی یو مربوط می شود برنامه های زبان اسمبلی توسط یک اسمبلر به کد ماشین تبدیل می شوند کاربرد زبانهای اسمبلی نسبت به زبانهای برنامه نویسی معمولی سطح بالا سخت تر اما نسبت به زبانهای ماشین آسانتر است . در زبان ماشین تمام دستوالعمل ها باید به کد دو دویی ( باینری ) نوشته شوند . برنامه های کامل کامپیوتر به ندرت به زبان اسمبلی نوشته می شوند اما این زبان برای زیر برنامه های کوتاهی که باید با سرعت هر چه بیشتر اجرا شوند. یا کارهای خاصی را با سخت افزار کامپیوتر انجام دهند به کار می رود شکل زیر برنامه کوچکی را به زبان اسمبلی نشان می دهد . این برنامه یک عدد را گرفته و بررسی می کند که آیا آن عدد در محدوده 97-122 هست یا بدون تغییر رها می سازد. مثلا" هیچ دستوالعملی اسمبلی برای باز کردن فایل چاپ یک عدد. یا محاسبه جذر ریشه وجود ندارد . برای این توابع برنامه نویسان باید زیر برنامه های پیچیده ای بنویسند از سرویسهای سیستم عامل استفاده کنند. یا برنامه های یک کتابخانه را احضار نمایند .
[آب و خاک] زبان همگذاری
[کامپیوتر] دستورالعمل زبان اسمبلی .

معنی کلمه assembly language به انگلیسی

assembly language
• fundamental programming language which is parallel to machine language

assembly language را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی assembly language

کلمه : assembly language
املای فارسی : اسمبلی لنگویج
اشتباه تایپی : شسسثئذمغ مشدلعشلث
عکس assembly language : در گوگل

آیا معنی assembly language مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )