برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1354 100 1

ass backwards


(امریکا - خودمانی) الاغ وارونه، خلاف جهت، خلاف رسم، شلوغ پلوغ

معنی کلمه ass backwards به انگلیسی

ass backwards
• inside out; upside down; all wrong; mixed up

ass backwards را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Amir Mahdi Amiri
بر خلاف میراث فرهنگی گذشتگانمان

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ass backwards
کلمه : ass backwards
املای فارسی : آاص بککوردس
اشتباه تایپی : شسس ذشزنصشقیس
عکس ass backwards : در گوگل

آیا معنی ass backwards مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )