برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1679 100 1
شبکه مترجمین ایران

asphalt

/ˈæsˌfɒlt/ /ˈæsfælt/

معنی: اسفالت، قیر خیابان، قیر معدنی، زفت معدنی
معانی دیگر: اسفالت کردن، قیر، اسفالت (مخلوط قیر و شن)

بررسی کلمه asphalt

اسم ( noun )
(1) تعریف: a sticky brown to black bituminous substance, occurring naturally or obtained as a by-product of refining petroleum and coal tar, and used for paving, roofing, and waterproofing.
مشابه: pitch

- Shingles made with asphalt are a popular roofing material.
[ترجمه ترگمان] آسفالت کردن با آسفالت یک مصالح پشت‌بام معروف است
[ترجمه گوگل] ساندویچ ساخته شده با آسفالت یک ماده بامبو است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a mixture of this substance with gravel or sand, used mainly for paving.

- Most of the roads around here are paved with asphalt.
[ترجمه ترگمان] بیشتر جاده‌های اطراف اینجا آسفالت شده‌اند
[ترجمه گوگل] بیشتر جاده ها در اینجا با آسفالت پوشانده شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
صفت ( adjective )
• : تعریف: made of, containing, or pertaining to asphalt.

- an asphalt road
[ترجمه ترگمان] جاده آسفالت
[ترجمه گوگل] یک جاده آسفالت
[ترجمه ش ...

واژه asphalt در جمله های نمونه

1. the asphalt heaved and buckled in the heat
اسفالت در گرما باد کرد و قلمبه شد.

2. they are going to asphalt this street
این خیابان را آسفالت خواهند کرد.

3. bitumen is used in making asphalt
قیر در ساختن آسفالت به کار می‌رود.

4. that neighborhood has become an asphalt jungle!
آن محله تبدیل شده است به یک وحش‌گاه آسفالت شده‌!

5. he chalked his name on the asphalt
او اسم خود را با گچ روی آسفالت نوشت.

6. tar serves as a binder in asphalt
در اسفالت،قیرکار همبند را می‌کند.

7. The street is paved with asphalt.
[ترجمه ترگمان]خیابان آسفالت شده‌است
[ترجمه گوگل]خیابان با آسفالت آسفالت شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Rain produced a black gloss on the asphalt.
[ترجمه ترگمان]باران برق سیاه روی آسفالت را تولید کرد
[ترجمه گوگل]باران یک براق سیاه روی آسفالت تولید کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف asphalt

اسفالت (اسم)
asphalt , asphaltum , mineral pitch
قیر خیابان (اسم)
asphalt , asphaltum
قیر معدنی (اسم)
asphalt , asphaltum , mineral pitch , bitumen
زفت معدنی (اسم)
asphalt , asphaltum , maltha

معنی عبارات مرتبط با asphalt به فارسی

(امریکا) محله ی شلوغ و فقیرنشین و پر خشونت شهر

معنی asphalt در دیکشنری تخصصی

asphalt
[عمران و معماری] آسفالت - قیر - آسفالت کردن
[مهندسی گاز] قیر
[نفت] قیر طبیعی
[زمین شناسی] آسفالت ، قیر آسفالت ها هیدروکربن های بسیار سنگین چند حلقه ای هستند که حاوی مقداری گوگرد، نیتروژن، اکسیژن و فلزاتی چون سدیم، کلسیم، آهن، نیکل و وانادیوم (vanadium)می باشند. چون نمی توان این مواد را از طریق تقطیر از سایر هیدروکربن ها جدا کرد، از روش استخراج با حلال استفاده می شود. در این روش می توانمواد آسفالتی را توسط هیدروکربن های سبک مایع شده از پروپان تا هپتان (heptane)رسوب داد و از برش روغنی جدا کرد اتان(ethane) نه تنها آسفالت را رسوب می دهد بلکه بخش مهمی از روغن را نیز به همراه آسفالت رسوب می دهد، بالعکس بوتان و پنتان(pentane) و هگزان(hexane) آسفالت را به اندازة کافی رسوب نمی دهند. پروپان از نظر رسوب مواد آسفالتی وضعیت بهینه دارد و به همین جهت در واحد آسفالت گیری مورد استفاده قرار می گیرد. از خصوصیات پروپان آن است که در بالاتر از40°c برعکس سایر حلال ها عمل می کند به این صورت که افزایش دما قدرت حلالیت آن را نسبت به روغن کاهش می دهد.
[نفت] رگه ی قیردار
[عمران و معماری] روزدن قیر
[عمران و معماری] اندود قیری
[زمین شناسی] آسفالت سرد از اختلاط سنگدانه ها با قیرهای محلول، قیرآبه ها و یا قطران در دمای محیط تهیه و در همین دما پخش و متراکم می شود. سنگدانه ها در زمان اختلاط با قیرآبه می تواند مرطوب باشد ولی برای قیرهای محلول، رطوبت مصالح باید در دمای محیط و یا تحت اثر حرارت خشک شود. مخلوطهای آسفالت سرد که با قیرهای محلول غلیظ مانند 3000 -MCو یا 3000 -SC تهیه م ...

معنی کلمه asphalt به انگلیسی

asphalt
• black tar-like substance used for paving and roofing
• cover with asphalt, pave with asphalt
• asphalt is a black substance used to make the surfaces of things such as roads and playgrounds.
asphalt road
• road paved with asphalt (black tarlike substance)

asphalt را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی asphalt

کلمه : asphalt
املای فارسی : آسفالت
اشتباه تایپی : شسحاشمف
عکس asphalt : در گوگل

آیا معنی asphalt مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )