برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1672 100 1
شبکه مترجمین ایران

aspect ratio

واژه aspect ratio در جمله های نمونه

1. Therefore, we can use the aspect ratio of Spacing between the boats.
[ترجمه ترگمان]بنابراین، ما می‌توانیم از نسبت ابعاد فاصله‌گذاری بین قایق‌ها استفاده کنیم
[ترجمه گوگل]بنابراین، ما می توانیم از نسبت ابعاد فاصله بین قایق استفاده کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Observations with apparatuses of relatively small aspect ratio have led to interesting comparisons with theories to be discussed in Chapter 2
[ترجمه ترگمان]مشاهدات با سیستم‌های نسبت ابعاد نسبتا کوچک منجر به مقایسه جالبی با نظریه‌های مربوط به بحث در فصل ۲ شد
[ترجمه گوگل]مشاهدات با دستگاه نسبتا کوچک نسبت به مقیاس منجر به مقایسه های جالبی با نظریه هایی که در فصل 2 مورد بحث قرار می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In fact aspect ratios of 40 or more are needed for such uniformity to exist.
[ترجمه ترگمان]در حقیقت نسبت ابعادی ۴۰ یا بیشتر برای چنین یکنواختی لازم است
[ترجمه گوگل]در واقع نسبتهای نسبتا 40 یا بیشتر برای چنین یکنواختی وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Some programs maintain the aspect ratio between width and height whilst scalin ...

معنی aspect ratio در دیکشنری تخصصی

aspect ratio
[سینما] نسبت ابعاد - نسبت ابعاد (در مورد پرده نمایش یا قاب تصویر) - نسبت ابعاد پرده - نسبت ابعاد تصویر
[کامپیوتر] نسبت نما - نسبت ارتقاع به پهنای یک تصویر - نسبت دید ، نسبت تصویر .
[برق و الکترونیک] نسبت ظاهری
[زمین شناسی] نسبت تصویر نسبت پهنای تصویر به ارتفاع تصویر
[پلیمر] نسبت منظر(طول به قطر)، نسبت عرض به ارتفاع یا طول به قطر ذره را گویند. نسبت منظر گویای میزان کشیدگی ذره است. هرچه میزان این نسبت از یک بزرگتر باشد نشان دهنده غیر کروی تر بودن ذره است. برای ذرات کروی نسبت منظر برابر یک است.
[سینما] نسبت ابعاد پرده عریض

معنی کلمه aspect ratio به انگلیسی

aspect ratio
• relation between the width and height of an image on the screen

aspect ratio را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نیما
[المان محدود،مکانیک،عمران]نسبت ظاهری،نسبت ابعادی،تناسب ابعادی
خلیل
نسبت ابعاد تصاویر مثلا" 4:3 و 16:9
خلیل
نسبت منظریت،نسبت منظری
حاج امام
نسبت بزرگترین طول به کوچکترین طول

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی aspect ratio مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )