برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1721 100 1
شبکه مترجمین ایران

asleep

/əˈsliːp/ /əˈsliːp/

معنی: خوابیده، خفته، غنوده
معانی دیگر: خواب، درخواب، ناکنش ور، غیرفعال، کند، (در مورد دست و پا) خواب رفته، کرخ

بررسی کلمه asleep

صفت ( adjective )
(1) تعریف: sleeping.
مترادف: sleeping
متضاد: awake
مشابه: at rest, dormant, dozing, drowsing, resting, sleepy, slumbering, unconscious

(2) تعریف: dormant.
مترادف: dormant, quiescent
متضاد: active
مشابه: at rest, idle, inactive, inert, still

(3) تعریف: dead.
مترادف: at rest, dead, deceased, departed, lifeless, sleeping

(4) تعریف: without feeling; numb.
مترادف: numb

- She sat in that position until her leg was asleep.
[ترجمه ترگمان] او در آن حالت نشسته بود تا اینکه پایش به خواب رفت
[ترجمه گوگل] او در این موقعیت نشسته بود تا پایش خوابید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
قید ( adverb )
(1) تعریف: into a condition of sleep.

(2) تعریف: into a state of dormancy.

(3) تعریف: into death.

واژه asleep در جمله های نمونه

1. fast asleep
کاملا خواب

2. sound asleep
در خواب عمیق

3. abed and asleep
در بستر و در خواب

4. hossein is asleep
حسین خوابیده است.

5. to fall asleep
خواب رفتن

6. the citizens are asleep and. . .
شهروندان در خواب فراموشی هستند و. . .

7. she feigned to be asleep
وانمود کرد که خواب است.

8. she pretended to be asleep
خودش را به خواب زد.

9. to be fast (sound) asleep
درخواب ژرف بودن

10. he saw the cat curled up asleep on the bed
او دید که گربه روی تخت چنبر زده و به خواب رفته است.

11. once he is tired, he falls asleep
خسته که می‌شود خوابش می‌برد.

12. . . . they told a fable and fell asleep
. . . گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند

13. i found her sprawled out on a chair asleep
دیدم روی صندلی ولو شده و به خواب رفته است.

14. then i noticed that my left arm was asleep
...

مترادف asleep

خوابیده (صفت)
asleep , sleeping , recumbent , dormant , resting , torpid
خفته (صفت)
asleep
غنوده (صفت)
asleep , sleeping , reposeful

معنی عبارات مرتبط با asleep به فارسی

درخواب ژرف بودن

معنی کلمه asleep به انگلیسی

asleep
• sleeping, dozing, napping
• someone who is asleep is sleeping.
• when you fall asleep, you start sleeping.
• someone who is fast asleep or sound asleep is sleeping deeply.
catch a weasel asleep
• expect to find a very diligently alert and watchful person nodding and off his guard
dead asleep
• fast asleep, sound asleep, sleeping deeply
drop asleep
• fall asleep
fall asleep
• doze off, nod off
falling asleep
• getting to sleep, sinking into sleep
fast asleep
• slumbering deeply, sound asleep, sleeping deeply
fell asleep
• dozed off, nodded off
half asleep
• not totally asleep yet not really awake, partially asleep and partially awake

asleep را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیرحسین
درخواب
HivA
در حال خوابیدن
مهسا
بیهوش (کما)
tinabailari
Anna fell asleep while she was watching a boring film 🧪
وقتی آنا در حال تماشا کردن یک فیلم خسته کننده بود خوابش برد
Hadi
خواب عميق
پریسا
برخواب، درخواب
حسین
خوابیده
محمدحسین رضامهر
Adjective of sleep
نسرین رنجبر
having no feeling; numb.
بی حس، بی حال

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی asleep

کلمه : asleep
املای فارسی : اسلیپ
اشتباه تایپی : شسمثثح
عکس asleep : در گوگل

آیا معنی asleep مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )