برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1465 100 1

asexual

/ˌeɪˈsekʃuəl/ /ˌeɪˈsekʃuəl/

معنی: فاقد خاصیت جنسی، غیر جنسی، بدون عمل جنسی
معانی دیگر: (گیاه شناسی - جانورشناسی) وابسته به لقاح غیر جنسی، ناگایشی، ناوابسته به مرد یا زن (مذکر یا مونث)، وابسته به هر دو جنس، فاقد قدرت جنسی یا اندام جنسی، عقیم، سترون، سرد سرشت، خنثی رویشی

بررسی کلمه asexual

صفت ( adjective )
مشتقات: asexually (adv.), asexuality (n.)
(1) تعریف: having no sex or sex organs; sexless.

(2) تعریف: produced without sexual processes.

واژه asexual در جمله های نمونه

1. asexual clothing
لباس مردانه - زنانه

2. asexual reproduction
تولید مثل غیرجنسی

3. a juvenile period that is essentially asexual
دوران جوانی که اصولا غیر جنسی است.

4. I must say I've always found him rather asexual.
[ترجمه ترگمان]باید بگویم که من همیشه او را کمی غیر جنسی پیدا کرده‌ام
[ترجمه گوگل]من باید بگویم من همیشه او را به جای یکسان بودن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Their relationship was totally asexual.
[ترجمه ترگمان] رابطه شون کاملا غیر جنسی بود
[ترجمه گوگل]رابطه آنها کاملا غیرمعمول بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. We can not, then, say that asexual reproduction is cloning.
[ترجمه ترگمان]پس نمی‌توانیم بگوییم که تولید مثل جنسی، شبیه‌سازی است
[ترجمه گوگل]ما نمیتوانیم بگوییم که تکثیر غیرعادی شبیه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. She wo ...

مترادف asexual

فاقد خاصیت جنسی (صفت)
asexual
غیر جنسی (صفت)
asexual
بدون عمل جنسی (صفت)
asexual

معنی asexual در دیکشنری تخصصی

asexual
[علوم دامی] فقدان جنسیت، نه نر نه ماده بودن.

معنی کلمه asexual به انگلیسی

asexual
• nonsexual organism, organism which does not sexually reproduce
• nonsexual
• something that is asexual has no sex or involves no sexual activity.
asexual reproduction
• reproduction which does not involve sexual processes

asexual را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید
بی جنس گرا
ebi
ناجنس‌گرا ، جنس ناگرا
جواد
هیچ جنس گرا(ایرانی)
Ali
بدون گرایش جنسی
Il Duce
این واژه تنها در زیست‌شناسی کاربرد دارد.
آدمی و حیوان تنها به‌علت مشکلات فیزیولوژیکی یا اختلالات روانی ممکن‌است میل به جنس مخالف را از دست بدهند.
لطفن دست از ترجمه‌ی نادرست بردارید.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی asexual
کلمه : asexual
املای فارسی : اسخوال
اشتباه تایپی : شسثطعشم
عکس asexual : در گوگل

آیا معنی asexual مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران