برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1641 100 1
شبکه مترجمین ایران

asana

واژه asana در جمله های نمونه

1. Asana and pranayama are all perceivable aspects of yoga practice but there are other layers which are not that obvious.
[ترجمه ترگمان]asana و pranayama همه جنبه‌های تمرین یوگا هستند، اما لایه‌های دیگری وجود دارند که واضح نیستند
[ترجمه گوگل]اسانا و پرانایاما همه جنبه های قابل درک از تمرین یوگا هستند، اما لایه های دیگری وجود دارند که کاملا واضح نیستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In this asana stretching of the body is important but body is not actually lifted.
[ترجمه ترگمان]در این کشش عمیق بدن مهم است اما بدن واقعا بلند نشده است
[ترجمه گوگل]در این آسانا کشش بدن مهم است، اما بدن واقعا برداشته نمی شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Asana keep your body, as well as your mind, healthy and active.
[ترجمه ترگمان]بدن خود را حفظ کنید، همچنین ذهن خود را سالم و فعال نگه دارید
[ترجمه گوگل]اسانا بدن شما را حفظ می کند، همچنین ذهن شما، سالم و فعال است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This asana creates a slight backbend in your upper torso.
[ترجمه ترگمان]این asana ب ...

معنی asana در دیکشنری تخصصی

asana
[یوگا] وضعیت راحت و ثابت بدنی - حرکات بدنی

معنی کلمه asana به انگلیسی

asana
• position or manner of sitting used in yoga

asana را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

kimia
حرکات بدنی، به ویژه در یوگا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی asana مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )