برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1455 100 1

as soon as possible


هر چه زودتر، بزودی هر جه بیشتر

واژه as soon as possible در جمله های نمونه

1. Places are strictly limited, so you should apply as soon as possible.
[ترجمه ترگمان]مکان‌ها به شدت محدود هستند، بنابراین باید هر چه زودتر درخواست بدهید
[ترجمه گوگل]اماکن به شدت محدود هستند، بنابراین شما باید در اسرع وقت درخواست کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The commissioners agreed to restart talks as soon as possible.
[ترجمه ترگمان]اعضای کمیسیون توافق کردند که مذاکرات را هر چه زودتر ازسر بگیرند
[ترجمه گوگل]کمیسیون ها موافقت کردند تا مذاکرات را در اسرع وقت راه اندازی مجدد کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We're hoping for a return to normality as soon as possible.
[ترجمه ترگمان]ما امیدواریم هر چه زودتر به زندگی عادی برگردیم
[ترجمه گوگل]ما امیدواریم که در اسرع وقت به عادی بازگردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Our economy must be restructured as soon as possible.
[ترجمه ترگمان]اقتصاد ما باید هرچه زودتر بازسازی شود
[ترجمه گوگل]اقتصاد ما باید در اسرع وقت تغییر ...

معنی کلمه as soon as possible به انگلیسی

as soon as possible
• at the earliest possible opportunity, as early as possible

as soon as possible را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Shadi
هر چه زودتر امکان داره
ایما
در اسرع وقت
به محض امکان
ایرج
زودترین زمان ممکن
مینا عنایتی
هر چه زودتر ، در اسرع وقت.
fatemeh
به زودی ، زود
مینا عنایتی
هر چه زودتر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی as soon as possible
کلمه : as soon as possible
املای فارسی : از شون پاسیبل
اشتباه تایپی : شس سخخد شس حخسسهذمث
عکس as soon as possible : در گوگل

آیا معنی as soon as possible مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران