برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

as prepared

as prepared را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

E-T
به تازگی تهیه شده
E-T
تازه آماده شده
S.E
به همان اندازه آماده شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی as prepared مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )