برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1459 100 1

as often as not


اکثرا، بیشتر اوقات

واژه as often as not در جمله های نمونه

1. As often as not when I make the effort to visit her, I wonder why I've even bothered.
[ترجمه ترگمان]درست مثل مواقعی که سعی می‌کنم او را ببینم، در تعجبم که چرا حتی به خودم زحمت دادم
[ترجمه گوگل]همانطور که اغلب زمانی که من تلاش می کنم برای دیدار او، من تعجب می کنم که چرا من حتی ناراحت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. As often as not, he's late for work.
[ترجمه ترگمان]تا وقتی که نه، برای کار دیر کرده
[ترجمه گوگل]همانطور که اغلب اوقات، او برای کار دیر می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Yet, as often as not, they find themselves the target of persecution rather than praise.
[ترجمه ترگمان]با این حال، در اغلب موارد، به جای تمجید، خود را هدف آزار و اذیت قرار می‌دهند
[ترجمه گوگل]با این حال، اغلب به عنوان نه، آنها خود را هدف آزار و اذیت به جای ستایش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. When it's foggy, the trains are late as often as not.
[ترجمه ترگمان]وقتی هوا مه‌آلود است، قطار دیر می‌رسد
[ترجمه گوگ ...

معنی کلمه as often as not به انگلیسی

as often as not
• usually, mostly, in most cases

as often as not را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رسول حسین بگی
اغلب، غالبشون، بارها شده، غالب اوقات

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی as often as not
کلمه : as often as not
املای فارسی : از افتن نوت
اشتباه تایپی : شس خبفثد شس دخف
عکس as often as not : در گوگل

آیا معنی as often as not مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران