برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1527 100 1
شبکه مترجمین ایران

as many as


به همان شمار، هر چند تا که، هر تعداد که، همانقدر، که هر چندتا

واژه as many as در جمله های نمونه

1. Tom has beaned as many as three batters in one game.
[ترجمه ترگمان]تام به اندازه سه بار روی یک بازی تمرکز کرده
[ترجمه گوگل]تام در یک بازی به اندازه سه تساوی به ثمر رسانده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The storm is thought to be responsible for as many as four deaths.
[ترجمه MoDa] به نظر می‌رسد که طوفان چهار نفر را به کام مرگ کشانده است.
|
[ترجمه ترگمان]گمان می‌رود که این طوفان باعث کشته شدن چهار نفر شود
[ترجمه گوگل]تصور می شود که طوفان مسئول مرگ 4 نفر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There were as many as 200 people at the lecture.
[ترجمه ترگمان]حدود ۲۰۰ نفر در سخنرانی حضور داشتند
[ترجمه گوگل]در سخنرانی بیش از 200 نفر حضور داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Let the child try on as many as she ...

معنی کلمه as many as به انگلیسی

as many as one can shake a stick at
• very many, a great number

as many as را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مسعود
تا آنجا که. مثلا: as many as possible معنی می دهد تا آنجا که امکان پذیر است یا as many as you can معنی می دهد تا آنجا که شما می توانید(تا آنجا که ممکن است).
a.r
the largest amount that is required, available, or possible
up to or equal to a certain number or amount
used to show surprise that the number of people or things involved is so large
افشین حاجی طرخانی
as many as ( idiom)

—used to suggest that a number or amount is surprisingly large.

Examples:
As many as 60 students competed for the prize.
They lost by as many as 20 points.

https://www.merriam-webster.com/dictionary/as many as
alireza
بالغ بر
صادق محمدی راد
تعداد بسیار زیادی
Java
مشتمل بر
هادی شایقی
به تعداد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی as many as

کلمه : as many as
املای فارسی : از معنی‌
اشتباه تایپی : شس ئشدغ شس
عکس as many as : در گوگل

آیا معنی as many as مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )