برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1619 100 1
شبکه مترجمین ایران

as it were


(امریکا - عامیانه) همان طور که هست (بیشتر در مورد کالای صدمه دیده)، ظاهرا، چنانکه گویی

واژه as it were در جمله های نمونه

1. A friend is, as it were, a second self.
[ترجمه mohsen jabbari] یه دوست خوب یه جورایی خود آدمه
|
[ترجمه علی] یک دوست، ظاهرا، خود دوم است.
|
[ترجمه ترگمان]یک دوست، همان طور که بود، یک خود دوم
[ترجمه گوگل]یک دوست، همانطور که بود، خود دوم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He is, as it were, a walking dictionary.
[ترجمه ترگمان]همان طور که بود، یک فرهنگ لغت متحرک
[ترجمه گوگل]او یک فرهنگ لغت پیوسته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He became, as it were, a man without a country.
[ترجمه ترگمان]همان طور که بود، مردی بدون یک کشور بود
[ترجمه گوگل]او مانند یک مرد بدون یک کشور تبدیل شد
[ترجمه شما ...

معنی کلمه as it were به انگلیسی

as it were
• so to speak, as if, as though, seemingly

as it were را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هادی
تا اندازه ای، اگر بتوان چنین گفت، تا حدودی
سجاد امیری
به تعبیری
نجمه
به عبارتی
امین
اصطلاحاً
م ک
به نوعی
سیامک
به اصطلاح
امید امیدی
کماکان
سحر غفاری
so to speak
فرهاد سليمان‌نژاد
مانند گذشته
Figure
گویی که.. به اصطلاح، به عبارتی، به نوعی،
so to speak, in a way
Dana Ghaffari
به اصطلاح

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی as it were

کلمه : as it were
املای فارسی : از ایت ور
اشتباه تایپی : شس هف صثقث
عکس as it were : در گوگل

آیا معنی as it were مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )