برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
as - green - as - grass
شبکه مترجمین ایران

as green as grass

as green as grass را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جلال نجاریزدی
اصطلاح: خام و بی تجربه
Mahbube
Very inexperienced and perhaps na�ve.

This is a very important job, so I can't understand why they hired someone who's as green as grass.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی as green as grass مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )