برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1672 100 1
شبکه مترجمین ایران

as far as is concerned

معنی کلمه as far as is concerned به انگلیسی

as far as is concerned
• everything that is tied to-, everything that is connected with- (used in combination, e.g. "as far as cooking is concerned")

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
عطف به، راجع به، در مورد/موضوع، با در نظر گرفتن
regarding a certain person or situation
in one's view or opinion
used when you are giving your opinion about sth, esp. when this may be different from other people’s opinions
محدثه فرومدی
تا جایی که (به کسی یا چیزی) مربوط است
تا آنجا که (به کسی یا چیزی) مربوط باشد
Sahar azizi
As far as ...concerned
در مورد ....
اگر ....را در نظر بگیریم
مثلا ... را در نظر بگیریم
محمد دالوند
درمورد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی as far as is concerned مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )