برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
as - cool - as - cucumber

as cool as a cucumber

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Setayesh-Arya
خونسرد
عاطفه انارکی
He is as cool as a cucumber
مثل سیب زمینی بی برگ
Saleh
او مثل سیب زمینی خونسرد است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی as cool as a cucumber مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )