برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
as - broad - as - it - is - long

as broad as it is long

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Setayesh-Arya
همان آش و همان کاسه{اصطلاح}
fatemeh
سر و ته یه کرباس بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی as broad as it is long مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )