برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1404 100 1

articles

واژه articles در جمله های نمونه

1. articles which deal with the various phases of life in this rural area
مقاله‌هایی که با جنبه‌های مختلف زندگی در این ناحیه‌ی روستایی سر و کار دارند

2. articles of association
اساسنامه‌ی شرکت

3. toilet articles
اسباب توالت

4. he writes articles for magazines
او برای مجلات مقاله می‌نویسد.

5. the stolen articles were found
اشیای (اقلام) مسروقه پیدا شد.

6. he contributed several articles for our magazine
او برای مجله‌ی ما چند مقاله نوشت.

7. one of the articles of the constitution
یکی از اصول قانون اساسی

8. place the wet articles on the towel
اسباب (چیزهای) خیس را روی حوله بگذارید.

9. shipment of fragile articles requires separation and cushioning
ارسال اشیای شکننده مستلزم جداسازی و لفاف‌پیچی است.

10. some of the articles here are seconds
برخی از کالاهای اینجا درجه دو هستند.

11. the submission of articles for publication in a magazine
دادن مقاله برای چاپ در مجله

12. a series of short articles about population explosion
...

معنی عبارات مرتبط با articles به فارسی

(امریکا) نخستین قانون اساسی منعقد بین سیزده ایالتی که در اصل امریکا را تشکیل دادند
موادغذایی یاخوراکی
(امریکا - در سابق) مجموعه قوانین نظامی

معنی articles در دیکشنری تخصصی

articles
[کامپیوتر] مقالات .
[حسابداری] اساسنامه
[حقوق] اساسنامه شرکت، اساسنامه انجمن
[حقوق] اسانامه شرکت، شرکت نامه
[حقوق] شرکت نامه (شرکت مدنی)

معنی کلمه articles به انگلیسی

articles in use
• objects being used
articles of confederation
• preliminary constitution of the united states in effect between 1781-1789 (replaced by the current u.s. constitution in 1789)
collection of articles
• compilation essays or papers, compilation of articles
period of articles
• period of time in which a freelance worker gains professional skills
toilet articles
• special items that are used in the washroom, items used for cleaning

articles را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه
شركتنامه
محمد
کالا(حقوقی)
سهیل
دوره کار آموزی
فرزاد زارع
در حالت مفرد و جمع : مقاله ،ماده یا مواد طبیعی یا شیمیایی ،جنس یا کالا ولی نه به صورت تجاری ،اسباب واساس و بخش نامه یا اساسنامه که بیشتر در حالات جمع مورد استفاده هستش.
Mehrdad Sayehban
اشیاء
امیر سلیم اسدی
مواد قانونی
علیرضا ماهوتی
اساسنامه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی articles مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )