برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1723 100 1
شبکه مترجمین ایران

arose

/əˈroʊz/ /əˈrəʊz/

زمان گذشته ی فعل: arise، برخاست، ر داد، روی داد

بررسی کلمه arose

( verb )
• : تعریف: past tense of arise.

واژه arose در جمله های نمونه

1. hossein arose to greet the professor
حسین بلند شد که به استاد ادای احترام کند.

2. smoke arose from the fire
دود از آتش بلند می‌شد.

3. a wooden house arose in the horizon
یک خانه‌ی چوبی در افق پدیدار شد.

4. this morning i arose at five
امروز بامداد،ساعت پنج برخاستم.

5. his disinclination to reading arose early in life
بی‌میلی او به کتاب خواندن از همان اوایل عمرش آغاز شد.

6. the smell of kebbab arose and filled the house
بوی کباب متصاعد شد و خانه را فراگرفت.

7. The mischief arose from irresponsible gossip.
[ترجمه ترگمان]این شرارت از طرف شایعات بی irresponsible بود
[ترجمه گوگل]بدبختی ناشی از شایعات غیر مسئولانه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. A storm arose during the night.
[ترجمه ترگمان]در طول شب طوفانی برپا شد
[ترجمه گوگل]یک طوفان در طول شب ظاهر شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Before they could s ...

معنی کلمه arose به انگلیسی

arose
• arose is the past tense of arise.

arose را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ali
Past form of arise : برخاسته شده
همایون
تحریک
Mobina javaheri
برخاستن
روی دادن
اتفاق افتادن
Zahra1999

حرص سیری ناپذیر برای ثروت؛ اشتیاق بی حد و حصر ، بدخواهانه برای بدست آوردن و احتکار ثروت.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی arose

کلمه : arose
املای فارسی : عروسی
اشتباه تایپی : شقخسث
عکس arose : در گوگل

آیا معنی arose مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )