برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1531 100 1
شبکه مترجمین ایران

aromatherapy

معنی کلمه aromatherapy به انگلیسی

aromatherapy
• therapeutic use of fragrances and plant essences to improve mood or physical and emotional health (alternative medicine technique)
• aromatherapy is a type of treatment, used especially to relieve tension, which involves massaging the body with special fragrant oils.

aromatherapy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

k lover
رایحه درمانی
حسن
رایحه درمانی
ساهره
رایحه درمانی
نسیم
ماساژدرمانی
اکرم کردلو
استفاده از روغن های طبیعی با بوی شیرین هنگام ماشاژ برای کنترل درد
عاطفه
نوعی ماساژ با استفاده از سنگ های گرم.
الهه
معالجه با ماساژ یا روغن معطر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی aromatherapy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )