برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1583 100 1
شبکه مترجمین ایران

arl

معنی arl در دیکشنری تخصصی

arl
[برق و الکترونیک] acceptable reliability level-سطح اطمینان قابل قبول درصد خرابی مجاز در هر هزار ساعت کاری برای پذیرش قطعات یاتجهیزات تولیدی معیاری است برای اطمینان پذیری قابل قبول در روند نمونه برداری با تناوب زمانی از پیش معین

arl را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی arl مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )