برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1678 100 1
شبکه مترجمین ایران

aridity

/eˈrɪdəti/ /əˈrɪdəti/

معنی: خشکی، بی روحی

واژه aridity در جمله های نمونه

1. a desert of extreme aridity
صحرایی بسیار خشک

2. Long-term aridity of nature has made the eco-environment in inland river basin, NW China much vulnerable and immethodical exploitation and utilization of water resources has further deteriorated it.
[ترجمه ترگمان]خشکی بلند مدت طبیعت باعث شده‌است که محیط‌زیست در حوزه رودخانه داخلی، شمال غربی چین آسیب‌پذیر بوده و بهره‌برداری و بهره‌برداری از منابع آب بدتر شود
[ترجمه گوگل]زلزله درازمدت طبیعت باعث ایجاد محیط زیست در حوضه رودخانه های درونی شده است، آسیب پذیری و بهره برداری غیرمستقیم از آسیب های ناشی از چین و بهره برداری از منابع آب بیشتر شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Not only because of the aridity and wateriness .
[ترجمه ترگمان]نه تنها به خاطر the و wateriness
[ترجمه گوگل]نه تنها به دلیل خشکسالی و آبریزش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The cold aridity of the weather infected with thick style of the northeast dialect.
[ترجمه ترگمان]خشکی سرد آب و هوا به سبک غلیظ لهجه شمال شرقی آلوده بود
[ترجمه گوگل]خشکی سرد هوای آلوده به سبک ضخیم گویش شمال شرقی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف aridity

خشکی (اسم)
land , severity , aridity , drought , dryness , mainland , stinginess , drouth
بی روحی (اسم)
vapidity , aridity , inanition

معنی aridity در دیکشنری تخصصی

aridity
[عمران و معماری] خشکی
[زمین شناسی] خشکی
[آب و خاک] خشکی
[آب و خاک] ضریب خشکی
[آب و خاک] شاخص خشکی، نشان خشکی
[آب و خاک] شاخص خشکی، نشان خشکی

معنی کلمه aridity به انگلیسی

aridity
• dryness; barrenness

aridity را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی aridity

کلمه : aridity
املای فارسی : اریدیتی
اشتباه تایپی : شقهیهفغ
عکس aridity : در گوگل

آیا معنی aridity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )