برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1622 100 1
شبکه مترجمین ایران

archetype

/ˈɑːrkəˌtaɪp/ /ˈɑːkitaɪp/

معنی: نمونه اولیه، طرح یا الگوی اصلی
معانی دیگر: نمونه یا الگوی اصلی (هر چیز)، پیش الگو، نمونه ی کامل نوع یا گروه بخصوصی، الگوی راستین، نمونه ی آرمانی

بررسی کلمه archetype

اسم ( noun )
مشتقات: archetypal (adj.), archetypic (adj.), archetypally (adv.)
• : تعریف: an original model or pattern from which others are made or copied; prototype.
مترادف: exemplar, model, original, pattern, prototype
مشابه: ancestor, example, forerunner, ideal, mold, paradigm, paragon, precursor, predecessor, type

- The American writer Edgar Allan Poe is said to have created the archetype of the detective story, inspiring an entire genre of literature.
[ترجمه ترگمان] نویسنده آمریکایی، ادگار آلن‌پو، گفته می‌شود که طرح اصلی داستان کارآگاهی را به وجود آورده‌است
[ترجمه گوگل] ادگار آلن پو، نویسنده آمریکایی گفته است که آرکه تایپ داستان کارآگاه را ایجاد کرده است، که الهام بخش ژنرال ادبیات است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه archetype در جمله های نمونه

1. hamlet is an archetype of some of dostoevski's characters
هاملت الگوی اصلی برخی از شخصیت‌های داستایوسکی است.

2. some consider rustam as the archetype of chivalry
برخی رستم را نمونه‌ی راستین جوانمردی می‌دانند.

3. France is the archetype of the centralized nation-state.
[ترجمه ترگمان]فرانسه طرح اصلی ملت متمرکز است
[ترجمه گوگل]فرانسه آرکه تایپ دولت ملت متمرکز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Old Mr. Duff is the archetype of the elderly British gentleman.
[ترجمه ترگمان]آقای دف پیر مرد پیر مرد انگلیسی است
[ترجمه گوگل]آقای داف قدیمی، آرکه تایپ نجیب بریتانیا سالمند است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The United States is the archetype of a federal society.
[ترجمه ترگمان]ایالات‌متحده نمونه اصلی یک جامعه فدرال است
[ترجمه گوگل]ایالات متحده آرکه تایپ یک جامعه فدرال است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. She is the archetype of an American mov ...

مترادف archetype

نمونه اولیه (اسم)
archetype , prototype
طرح یا الگوی اصلی (اسم)
archetype

معنی archetype در دیکشنری تخصصی

[سینما] صورت نوعی ازلی - نمونه اصلی - صورت نوعی / سنخ ازلی / سنخ باستانی
[روانپزشکی] آرکی تایپ ها در زبان فارسی به "انواع قدیمی"، "انواع کهن"، "کهن الگو"، " صورت ازلی" و مانند آن ترجمه شده اند. آرکی تایپ ها عبارتند از عناصر سازنده ی ناخود آگاه. گاهی از آن به عنوان تصویر های اسطوره ای و الگوهای جمعی نیز یاد شده است.

معنی کلمه archetype به انگلیسی

archetype
• model, pattern
• the archetype of a kind of person or thing is a perfect and typical example of it.

archetype را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Reza
نسخه معمولی
soran
نمونه ازلی و بی بدیل
ebi
کهن الگو ، الگوی کهن

کهن نمونه ، نمونه کهن ، پیش نمونه
fyodora
سرنمون
زینب زرمسلک
کهن الگو، الگوی ارتباطی
Hosein
نماد باستانی- باستان نماد- باستانماد
یوسف صابری
کهن الگو
سید حامد حکیمی پور
مصداق اتم و اکمل، نمونه کامل
مائده💫
کهن الگو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی archetype

کلمه : archetype
املای فارسی : ارچتیپ
اشتباه تایپی : شقزاثفغحث
عکس archetype : در گوگل

آیا معنی archetype مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )