برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1407 100 1

arboreal

/arˈbɔːriəl/ /ɑːˈbɔːriəl/

معنی: درختی، دارزی، چوبی
معانی دیگر: درخت مانند

بررسی کلمه arboreal

صفت ( adjective )
مشتقات: arboreally (adv.)
(1) تعریف: of, like, formed by, or pertaining to trees.

- The path was shaded by arboreal arches.
[ترجمه هاشم] سایه، بواسطه شاخ و برگ درختان،بر روی مسیر ایجاد شده بود.
|
[ترجمه ترگمان] مسیر با طاق‌های درختی سایه افکنده بود
[ترجمه گوگل] این مسیر توسط آرچهای آبریز شنیده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: living in or amid trees.

- Sloths are arboreal animals.
[ترجمه ترگمان] sloths حیوانات arboreal
[ترجمه گوگل] لوب ها حيوانات حيواني هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه arboreal در جمله های نمونه

1. Many people believe that humans evolved from arboreal ancestors.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از مردم بر این باورند که انسان‌ها از اجداد درختی تکامل یافته‌اند
[ترجمه گوگل]بسیاری از مردم بر این باورند که انسان از اجداد طبیعت تکامل یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Squirrels are arboreal creatures.
[ترجمه ترگمان]سنجاب‌ها موجودات arboreal هستند
[ترجمه گوگل]سنجاب ها موجودات طبیعتا هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The orang is by far the most arboreal of the great apes.
[ترجمه ترگمان]The تا به حال the of بزرگ است
[ترجمه گوگل]Orang به مراتب بیشتر از گیاهان عجیب و غریب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Orangs are the most arboreal of the apes.
[ترجمه ترگمان]Orangs the arboreal هستند
[ترجمه گوگل]Orangs بیشترین مقدار آبزیان را دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف arboreal

درختی (صفت)
arboraceous , arboreal , dendriform
دارزی (صفت)
arboreal
چوبی (صفت)
arboreal , wooden , wood , woody , arboreous , coach-built

معنی کلمه arboreal به انگلیسی

arboreal
• tree-like, pertaining to trees; living in trees
• an animal that is arboreal lives mainly in the tops of trees.

arboreal را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
زندگی در درختان، درختی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی arboreal
کلمه : arboreal
املای فارسی : اربریل
اشتباه تایپی : شقذخقثشم
عکس arboreal : در گوگل

آیا معنی arboreal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )