برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1639 100 1
شبکه مترجمین ایران

appropriator


(بخود)

معنی کلمه appropriator به انگلیسی

appropriator
• one who takes possession of, one who takes for oneself

appropriator را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید وحید طباطباییان
شایسته، درخور
مهدیه حمزه ئی
تصاحب کننده(به زور و اجبار)، گاه هم تخصیص دهنده معنی می ده.بسته به متن.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی appropriator

کلمه : appropriator
املای فارسی : اپپرپریتر
اشتباه تایپی : شححقخحقهشفخق
عکس appropriator : در گوگل

آیا معنی appropriator مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )