برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1471 100 1

applying

واژه applying در جمله های نمونه

1. he was an expert both in manipulating the dialectic processes and in applying them to theology
او در پردازش فرآیندهای دیالکتیکی و همچنین در به کار زدن آنها در الهیات استاد بود.

معنی applying در دیکشنری تخصصی

applying
[ریاضیات] با استفاده از، با توجه به

معنی کلمه applying به انگلیسی

applying
• implementing; putting to use; effecting; laying or spreading; appealing in written form
applying sanctions
• enacting laws, making a boycott, making restrictions

applying را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مریم
کاربرد
E-T
به کار گیری
عباس مصطفوی
استعمال.تقاضا
ماهور الوند
درحال عمل
غفور
اعمال
سحر
کاربست
مامانجون
درخواست

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی applying مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران