برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1572 100 1
شبکه مترجمین ایران

applying

واژه applying در جمله های نمونه

1. he was an expert both in manipulating the dialectic processes and in applying them to theology
او در پردازش فرآیندهای دیالکتیکی و همچنین در به کار زدن آنها در الهیات استاد بود.

معنی applying در دیکشنری تخصصی

applying
[ریاضیات] با استفاده از، با توجه به

معنی کلمه applying به انگلیسی

applying
• implementing; putting to use; effecting; laying or spreading; appealing in written form
applying sanctions
• enacting laws, making a boycott, making restrictions

applying را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مریم
کاربرد
E-T
به کار گیری
عباس مصطفوی
استعمال.تقاضا
ماهور الوند
درحال عمل
غفور
اعمال
سحر
کاربست
مامانجون
درخواست
Zahra Ghasemnyia
به کار بردن
Zahra Ghasemnyia
پشتکار به خرج دادن
Zahra Ghasemnyia
مراجعه کردن
مناسب بودن
سعی و مراقبت کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی applying مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )