برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

apply oneself

apply oneself را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رها
پشتکار به خرج دادن
غزال سرخ
به نقل از Merriam-Webster:
to make oneself work hard in order to complete something successfully
مثال:
If you apply yourself, you might be able to finish the project on time
پشتکار داشتن
همت کردن
غزال سرخ
به نقل از هزاره:
خود را وقفِ چیزی/کاری کردن
خود را به چیزی/کاری مشغول کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی apply oneself مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )