برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1669 100 1
شبکه مترجمین ایران

applied chemistry

واژه applied chemistry در جمله های نمونه

1. This plan has already been implemented in applied chemistry specialties of our institute.
[ترجمه ترگمان]این برنامه قبلا در تخصص‌های کاربردی در موسسه ما اجرا شده‌است
[ترجمه گوگل]این برنامه در حال حاضر در تخصص های شیمی کاربردی موسسه ما اجرا شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Prefer studies applied chemistry, organic synthesis, or pharmaceutical ( fine ) chemical.
[ترجمه ترگمان]مطالعات ترجیح شیمی، سنتز آلی یا دارویی (خوب)را ترجیح می‌دهند
[ترجمه گوگل]ترجیح داده مطالعات شیمی اعمال شده، سنتز آلی یا شیمیایی دارویی (خوب)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Applied Chemistry Department; School of Science; Beijing University of Chemical Technology; Beijing 100029; China
[ترجمه ترگمان]دانشکده شیمی کاربردی؛ دانشکده علوم، دانشگاه بیجینگ، دانشگاه‌های چین؛ چین
[ترجمه گوگل]گروه شیمی کاربردی؛ دانشکده علوم؛ دانشگاه صنعتی پکن؛ پکن 100029؛ چين
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. My major is applied chemistry.
[ترجمه ترگمان]عمده م ...

معنی applied chemistry در دیکشنری تخصصی

applied chemistry
[شیمی] شیمی کاربردی
[نساجی] شیمی کاربردی

معنی کلمه applied chemistry به انگلیسی

applied chemistry
• theory of chemistry used in application

applied chemistry را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی applied chemistry مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )