برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1721 100 1
شبکه مترجمین ایران

appeared

واژه appeared در جمله های نمونه

1. cracks appeared at the joints between the new cement and the old
در حد فاصل بین سیمان تازه و قدیمی درزهایی پدیدار شد.

2. freckles appeared on her face every summer
هر تابستان صورتش کک مکی می‌شد.

3. he appeared in court twice
او دوبار در دادگاه حاضر شد.

4. he appeared in the person of king lear
او نقش شاه‌لیر را بازی کرد.

5. lamia appeared in the shape of a snake
لامیا به صورت یک مار ظاهر شد.

6. naheed appeared aghast at seeing all those uninvited guests
ناهید از دیدن آن همه مهمان ناخوانده بهت‌زده به نظر می‌رسید.

7. she appeared as lady macbeth
او نقش بانو مکبث را بازی کرد.

8. venus appeared in the likeness of a dove
ونوس به شکل کبوتر ظاهر شد.

9. a deer appeared over the brow of the hill
آهویی بر نوک تپه ظاهر شد.

10. a deer appeared plump in my path!
یک آهو درست سر راهم سبز شد!

11. a gap appeared in the ranks of the enemy's army
در صفوف قشون دشمن شکاف پیدا شد.

12. black clouds appeared on the horizon
...

معنی کلمه appeared به انگلیسی

appeared before his eyes
• came into view, emerged into view, turned up out of nowhere
appeared before the court
• stood before the court of law

appeared را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زينب
به نظر رسيدن
پورمنصور
شرکت کردن
پورمنصور
شرکت کردن
s.h mohamad pour
به نظر می رسیدن
somayeh
ظاهر شدن
exm: he has appeared in a movie
نیازعلی شمس
به دیده می‌آید
Asra
ظاهر شدن
Fatemeh
ظاهر شدن ، پدیدار شدن
mobina
ظاهر شدن ، دیده شدن
Sadra
ظاهر شدن
این کلمه در نوع جمله معنی متفاوتی داره
ترناز
پدید شدن
زهرا
به نظر رسیدن،دیده شدن
سالار مرزبان
ظاهر شدن-حاضر شدن
پوریا ف
به انتشار رسیدن و به چاپ رسیدن از معانی دیگر آن است
Hossein
طلوع می کرد.
Sara
ظاهر شدن،پدید امدن
muhammad
ظاهر شد.
به نمایش در آمد.
پدید آمد.
دیده شد.

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی appeared مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )