برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1433 100 1

apologise


عذر خواهى کردن، معذرت، خواستن، پوزش طلبیدن

واژه apologise در جمله های نمونه

1. I must apologise for my outrageous behaviour.
[ترجمه ترگمان]باید از رفتار ظالمانه خودم معذرت بخواهم
[ترجمه گوگل]من باید برای رفتار عجیب و غریب من عذرخواهی کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We apologise for the delay and any inconvenience caused.
[ترجمه ترگمان]ما از تاخیر معذرت میخوایم که باعث تاخیر و دردسر شده
[ترجمه گوگل]ما برای تاخیر و ناراحتی ناشی از آن عذرخواهی می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The newspaper offered to apologise for the article.
[ترجمه ترگمان]روزنامه پیشنهاد کرد که از این مقاله عذرخواهی کند
[ترجمه گوگل]روزنامه پیشنهاد داد که برای مقاله عذرخواهی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We apologise unreservedly for any imputation of incorrect behaviour by Mr Taylor.
[ترجمه ترگمان]ما بدون هیچ اتهامی از رفتار نادرست آقای تیلور عذرخواهی می‌کنیم
[ترجمه گوگل]ما بدون تردید برای هرگونه اعمال نادرست توسط آقای تیلور عذرخواهی می کنیم
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه apologise به انگلیسی

apologise
• express regret, express sorrow for one's actions (alternate spelling for apologize)

apologise را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

احسان حاتمی
تاسف خوردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی apologise
کلمه : apologise
املای فارسی : اپلگیس
اشتباه تایپی : شحخمخلهسث
عکس apologise : در گوگل

آیا معنی apologise مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )