برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1399 100 1

apologies

واژه apologies در جمله های نمونه

1. please accept my apologies
لطفا مراتب عذرخواهی مرا بپذیرید.

2. to tender one's apologies
مراتب پوزش‌خواهی خود را اظهار کردن

3. she is profuse in her apologies
او در معذرت خواهی زیاده‌روی می‌کند.

apologies را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mahsa
a message that you send to a meeting to say that you will not be able to come to the meeting
Setayesh-Arya
بهانه
محمدی
دفاعیه برای توجیه چیزی
b
Apologies are not useful
عذر خواهی فایده ای نداره
محبوبه
عذر خواهی کردن
i am late with my schedule and i apologies

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی apologies مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )