برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1580 100 1
شبکه مترجمین ایران

aphelion

/æˈfiːliən/ /æˈfiːliən/

(در سنجش مدار سیارات و سنگ های آسمانی و غیره به دور خورشید) دورترین فاصله از خورشید، دورین گاه، اوج، منتهای اوج

بررسی کلمه aphelion

اسم ( noun )
حالات: aphelia
مشتقات: aphelian (adj.)
• : تعریف: the point that is farthest from the sun in the orbit of a planet or comet.

واژه aphelion در جمله های نمونه

1. At their farthest point from the Sun, at aphelion, most NEAs find themselves deep in the heart of the belt.
[ترجمه ترگمان]در دورترین نقطه از خورشید، در aphelion، اغلب NEAs خود را در قلب کمربند می‌یابند
[ترجمه گوگل]در دورترین نقطه از خورشید، در فلیلی، اکثر NEA ها خود را در قلب کمربند می بینند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Their aphelion points are just a little outside of Jupiter's orbit.
[ترجمه ترگمان]نقاط aphelion آن‌ها کمی خارج از مدار مشتری قرار دارند
[ترجمه گوگل]نقاط اطمینان آنها فقط کمی بیرون از مدار مشتری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. W hen the Earth moves from perihelion to aphelion, its radiation belts are expansion, and aphelion to perihelion contraction.
[ترجمه ترگمان]هنگامی که زمین از perihelion تا aphelion حرکت می‌کند، کمربندهای تشعشع اش گسترش می‌یابند و aphelion به انقباض کلی می‌شود
[ترجمه گوگل]از آنجا که زمین از پریئلیون به ابلیه حرکت می کند، کمربندهای تابشی آن گسترش و افلیون به انقباض پریحلیون است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Astronomers call this point aphelion, and, at aphelion we're ...

معنی aphelion در دیکشنری تخصصی

aphelion
[برق و الکترونیک] اوج خورشیدی دورترین نقطه از خورشید در مدار سیاه یا فضاپیما.
[زمین شناسی] نقطه اوج ، دورترین فاصله در حوالی یازدهم تیرماه (دوم ژوییه) زمین به نقطهای میرسد که دارای دورترین فاصله از خورشید است که نقطه اوج نام دارد.
[ریاضیات] نقطه ی اوج، دورترین فاصله، دورین
[آب و خاک] اوج خورشیدی

معنی کلمه aphelion به انگلیسی

aphelion
• point at which an orbiting planet or satellite is farthest from the sun

aphelion را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
بیشینه مداری‌‌ ، بیرون‌زدگی مداری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی aphelion

کلمه : aphelion
املای فارسی : افلیون
اشتباه تایپی : شحاثمهخد
عکس aphelion : در گوگل

آیا معنی aphelion مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )