برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1544 100 1
شبکه مترجمین ایران

any

/ˈeni/ /ˈeni/

معنی: هر، هیچگونه، هیچ، کدام، چه، هیچ نوع، از نوع، چقدر، چه نوع
معانی دیگر: هر کدام، مقداری، -ی، (کاربرد به عنوان ضمیر)، درجمع در پرسش چه نوع، در جمله ء مثبت هر

بررسی کلمه any

صفت ( adjective )
(1) تعریف: some or one, without further specification.
مشابه: all

- a choice of any six
[ترجمه ترگمان] حق انتخاب ۶ نفر رو داشته باشم …
[ترجمه گوگل] انتخاب هر شش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: one or another; each and every.
مشابه: all

- Any child can learn.
[ترجمه ترگمان] هر کودکی می‌تواند یاد بگیرد
[ترجمه گوگل] هر کودک می تواند یاد بگیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: whatever or all, without restriction.
مشابه: all

- They will win at any cost.
[ترجمه ترگمان] آن‌ها به هر قیمتی پیروز خواهند شد
[ترجمه گوگل] آنها هر هزینه را برنده خواهند شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: even a very small amo ...

واژه any در جمله های نمونه

1. any allusion to her age offends her
هرگونه کنایه درباره‌ی سنش او را می‌رنجاند.

2. any evasion of responsibility will lead to expulsion
هرگونه گریز از مسئولیت موجب اخراج خواهد شد.

3. any extraneous light in the camera will ruin the film
هرگونه نور برونی در دوربین موجب خراب شدن فیلم خواهد شد.

4. any imaginable situation
هر وضعیتی که بتوان آن‌راتصور کرد

5. any immovable object such as a stone
هرچیز بی‌تحرک مثل یک سنگ

6. any insult to the constitution of a patient suffering from tuberculosis
هر گونه افگار به بنیه‌ی بیمار مبتلا به سل

7. any mention of sexual matters embarrassed him tremendously
هر گونه اشاره به امور جنسی او را سخت شرمگین می‌کرد.

8. any merchant needs capital
هر بازرگانی نیاز به سرمایه دارد.

9. any more news?
دیگر چه خبر؟

10. any one of them
هر یک از آنها

11. any person
هرکس

12. any student may answer
هر شاگردی می‌تواند جواب بدهد.

13. any student you want, say cyrus
...

مترادف any

هر (صفت)
every , any , each
هیچگونه (صفت)
any , whatsoever
هیچ (ضمير)
any , none , nothing
کدام (ضمير)
any , which , what
چه (ضمير)
any , what , whether
هیچ نوع (ضمير)
any
از نوع (ضمير)
any
چقدر (ضمير)
any , what
چه نوع (ضمير)
any , what

معنی عبارات مرتبط با any به فارسی

کسی حاضره کسی داوطلب هست
به زودی، همین روزها
چیزی، بیشتر، رجوع شود به: anymore، رجوع شود به: anymore چیزی، بیشتر do you have any more to say? حرف دیگری دارید؟ do you want any more tea? باز هم چای میخواهی؟ any more news? دیگر چه خبر؟
بیش از این، بیشتر، (عامیانه) با بی دقتی، با شورتی گری، باری به هر جهت
هر چه باشد
(عامیانه) با بی دقتی، با شورتی گری، باری به هر جهت، هر یک، هر عدد، هر کدام، هرکس، همه کس، هیچکس
هر یک، هر عدد، هر کدام، غریق به هر کاهی آویزان می شود، در توفان هر بندری غنیمت است، هر وسیله ی فرار از خطر (ولو اینکه ناخوشایند باشد)
درهرحال
اگر باشد، اگر داشته باشد
نه همه کس

معنی کلمه any به انگلیسی

any
• some, a, an; every; whatever
• to some extent; at all
• anyone, someone
• you use any in negative statements, for example with `not' or `never', to mean none of a particular thing.
• you use any in questions and conditional clauses to ask if there is some of a particular thing or to suggest that there might be.
• you use any in positive statements when you are referring to something or someone without saying exactly what, who, or which kind you mean.
• you can also use any to emphasize a comparative adjective or adverb in a negative statement.
any at all
• whatever, anything
any longer
• any more time, anymore, for more time (e.g., "i can't wait any longer, i must go to work")
any more
• more, any longer
any old thing
• anything, whatever
any old way
• not in a particular way; carelessly
any road
• (british slang) at any rate, in any event; in any way, anyhow
any time
• no problem, you're welcome; whenever

any را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

na
یکم کمی
Asma
هر
Nima
هر. هیچ
کاربر آبادیس
هیچگونه
ebi
[در جمله منفی و پرسشی]

هیچ چیز ، هیچی
Kobra
یه کمی
محمد وثوق
هرگونه
ترانه
اندکی_کم_هیچ_هر😊
Zahra
مقدار
سهیل
هرچه، هرگونه، همه
میلاد علی پور
هر قدر، هر اندازه
🎀🎀🎀
در بعضی اوقات کلمه ی منفی است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی any

کلمه : any
املای فارسی : آنی
اشتباه تایپی : شدغ
عکس any : در گوگل

آیا معنی any مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )