برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
any - old - how
شبکه مترجمین ایران

any old how


بیش از این، بیشتر، (عامیانه) با بی دقتی، با شورتی گری، باری به هر جهت

any old how را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

چکامه
در هم برهم، الله بختکی، شرتی شلخته، شلخته وار ، قاتی پاتی ، به هم آمیخته

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی any old how

کلمه : any old how
املای فارسی : آنی اولد آاوو
اشتباه تایپی : شدغ خمی اخص
عکس any old how : در گوگل

آیا معنی any old how مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )