برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1570 100 1
شبکه مترجمین ایران

any more

/ˈeniˈmɔːr/ /ˈenimɔː/

چیزی، بیشتر، رجوع شود به: anymore، رجوع شود به: anymore چیزی، بیشتر do you have any more to say? حرف دیگری دارید؟ do you want any more tea? باز هم چای میخواهی؟ any more news? دیگر چه خبر؟

واژه any more در جمله های نمونه

1. If any more work is piled onto this office, I shall leave!
[ترجمه ترگمان]اگر کار دیگری روی این دفتر تلنبار شده باشد، من از اینجا خواهم رفت
[ترجمه گوگل]اگر کار بیشتری در این دفتر ذخیره شود، من باید ترک کنم!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I don't want to hear any more of your lies.
[ترجمه ترگمان]دیگر نمی‌خواهم دروغ تو را بشنوم
[ترجمه گوگل]من نمی خواهم بیشتر دروغ هایم را بشنوم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I won't give her any more if she's ungrateful.
[ترجمه ترگمان]اگر ناسپاس است، دیگر او را به او نخواهم داد
[ترجمه گوگل]اگر او نادان باشد، دیگر او را نخواهم بخشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. 'Is there any more milk?' 'No, none at all. '
[ترجمه ترگمان]شیر دیگه ای هم هست؟ نه، اصلا
[ترجمه گوگل]آیا شیر بیشتری وجود دارد؟ 'نه، هیچ کدام '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی any more در دیکشنری تخصصی

any more
[ریاضیات] دیگر

معنی کلمه any more به انگلیسی

any more
• more, any longer

any more را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

A.m.s
چیزه دیگه ای
ساره داوري
من بعد
از اين به بعد
ديگر
امیررضا احمدی
دیگر
Example:not any more
Meaning:نه دیگه
MBAPPE
بیش از این
دیگر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی any more

کلمه : any more
املای فارسی : آنی مر
اشتباه تایپی : شدغ ئخقث
عکس any more : در گوگل

آیا معنی any more مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )