برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
any - good - at

any good at

any good at را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

صالــــــح افتخـــــــــــــاری
توانا بودن بخوبی در نقاشی و ترسیم

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی any good at مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )