برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1623 100 1
شبکه مترجمین ایران

anxiety

/æŋˈzaɪəti/ /æŋˈzaɪəti/

معنی: تمایل، اضطراب، نگرانی، تشویش، دلواپسی، اشتیاق، اندیشه، غم، ارنگ، خوف
معانی دیگر: سرآسیمگی، تلواسه، تاسه (احساس بیم و نگرانی شدید همراه با لرزه و عرق ریزی)، آسیمگی، تاسگی، دلهره، دلشوره، مایه ی نگرانی، اشتیاق (توام با نگرانی)

بررسی کلمه anxiety

اسم ( noun )
حالات: anxieties
(1) تعریف: a mental state characterized by uneasiness, distress, and worry; apprehension.
مترادف: disquiet, disquietude, distress, uneasiness, worry
متضاد: ease, equanimity, euphoria, serenity
مشابه: angst, apprehension, bother, care, concern, dismay, dread, fear, inquietude, misgiving, nerve, perturbation, solicitude, tension, trepidation

- His wife being a police officer caused him a good deal of anxiety.
[ترجمه ترگمان] همسرش که افسر پلیس بود موجب نگرانی او شد
[ترجمه گوگل] همسرش که یک افسر پلیس است، موجب نگرانی شدید او شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I always feel some anxiety about flying.
[ترجمه ترگمان] من همیشه در مورد پرواز نگرانم
[ترجمه گوگل] همیشه احساس اضطراب در مورد پرواز دارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She's experiencing a lot anxiety in connection with this decision.
[ترجمه Aylin] او اضطراب و نگرانی زیادی را در رابطه با این تصمیم تجربه می‌کند.|
...

واژه anxiety در جمله های نمونه

1. anxiety is gnawing him (from within)
اضطراب او را از درون می‌خورد.

2. acute anxiety
آسیمگی حاد

3. her anxiety for her children grows out of love
دلواپسی او در مورد بچه‌هایش بخاطر علاقه‌ی مفرط است.

4. her anxiety was self-induced
دلواپسی او خودآفرین بود.

5. pari's anxiety about the examinations
نگرانی پری درباره‌ی امتحانات

6. her only anxiety is the health of her baby
یگانه (مایه‌ی) نگرانی او عبارت است از سلامتی نوزادش.

7. signs of anxiety appeared on the mother's face
نشانه‌های دلواپسی در صورت مادر هویدا شد.

8. to have anxiety
دلهره داشتن

9. a fit of anxiety
غرق شدن در دلواپسی

10. faces tense with anxiety
چهره‌های تنیده از شدت نگرانی

11. his trembling voice revealed his anxiety
صدای لرزانش نگرانی او را نشان می‌داد.

12. the best way to quit anxiety
بهترین راه رهایی از دلواپسی

13. a man ridden by doubt and anxiety
...

مترادف anxiety

تمایل (اسم)
hang , addiction , inclination , appetence , appetency , disposition , liking , tendency , sentiment , trend , would , leaning , turn , anxiety , nisus , gust , gravitation , roll , streak , tilt , inclining , recumbency , fantasy , preoccupation , tenor , declination , yen , proclivity
اضطراب (اسم)
ferment , worriment , feeze , anguish , unrest , commotion , fury , anxiety , worry , disquietude , inquietude , discomposure
نگرانی (اسم)
pother , anxiety , worry , solicitude , stew , pine , umbrage
تشویش (اسم)
phobia , perturbation , anxiety , disquietude , inquietude
دلواپسی (اسم)
anxiety , worry , inquietude , turpitude
اشتیاق (اسم)
thirst , longing , appetence , appetency , enthusiasm , anxiety , heat , solicitude , appetite , hunger , hankering , avidity
اندیشه (اسم)
deliberation , opinion , reflection , thought , anxiety , worry , idea , solicitude , notion , device , meditation , plan , reflexion , mentality
غم (اسم)
distress , care , sorrow , rue , anxiety , heartache , grief , despondency , despondence
ارنگ (اسم)
anxiety
خوف (اسم)
scare , fear , dread , phobia , terror , horror , apprehension , funk , anxiety , awe , windup , boggle , trepidity

معنی عبارات مرتبط با anxiety به فارسی

دل واپسی زیاد، آشفتگی، اضطراب

معنی anxiety در دیکشنری تخصصی

[روانپزشکی] اضطراب. اضطراب یک احساس منتشر، بسیار ناخوشایند، و اغلب مبهم دل واپسی است که با یک یا چند تا از احساس های جسمی همراه می گردد. مثل احساس خالی شدن سر دل، تنگی قفسه سینه، طپش قلب، تعریق، سردرد، یا میل جبری ناگهانی برای دفع ادرار، بیقرار و میل برای حرکت نیز از علائم شایع است. - اضطراب
[روانپزشکی] اختلال اضطرابی. حالات نابهنجاری هستند که خصوصیات بالینی آن ها علائم جسمی و روانی اضطراب بوده و ثانوی بر بیماری مغزی عضوی یا یک اختلال روان پزشکی دیگر نمی باشند.

معنی کلمه anxiety به انگلیسی

anxiety
• fear, worry; eagerness
• anxiety is a feeling of nervousness or worry.
• an anxiety is something which causes you to feel nervous or worried.
anxiety attack
• attack of fear, attack of fright
anxiety disorder
• behavior or chronic condition characterized by persistent worry and extreme anxiety over different activities and events having physical symptoms of palpitations and sweating and feelings of stress
basic anxiety
• feeling of profound helplessness experienced by an infant (psychology)
castration anxiety
• anxiety felt by a male concerning loss of masculinity (psychoanalytical term developed by sigmund freud)
causing anxiety
• leading to uneasiness, resulting in apprehension, causing dread
examination anxiety
• test fear, fear and apprehension during a test which causes an inability to think clearly or function adequately
paranoid anxiety
• paranoia, anxiety that causes a person to feel that he is constantly persecuted
performance anxiety
• fear of failure which inhibits the carrying out of a task
prone to anxiety
• tending to worry, tending to feel nervous
separation anxiety
• fear of abandonment, person's fear of being neglected by someone close to him which causes this person to act very dependently and to be depressed
tendency to anxiety
• tendency to become concerned, inclination to feel anxious
test anxiety
• fear of taking tests ...

anxiety را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

nazanin
پریشانی،نگرانی
ساراااااااا
اضطراب
ساراعباسی
اضطراب
mohamadda333
نگرانی دلواپسی noun
her anxity of voyage get the captain restless
Sunflower
A strong desire
تمایل...
میل بهِ...
احساسِ..

Suicidal anxietystress
tension
تنش / فشار ‌ روحی
فاطمه
اضطراب ،تشویش ،نگرانی،
Farhood
سراسیمگی،دلهره
Anxiety can be caused by lack of sleep

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی anxiety

کلمه : anxiety
املای فارسی : انخیتی
اشتباه تایپی : شدطهثفغ
عکس anxiety : در گوگل

آیا معنی anxiety مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )