برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1619 100 1
شبکه مترجمین ایران

antismoothing

معنی antismoothing در دیکشنری تخصصی

antismoothing
[آمار] پادهموارسازی
[آمار] برآورد کردن و ناهموار کردن خم (منحنی) با سری فوریه

antismoothing را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی antismoothing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )