برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1569 100 1
شبکه مترجمین ایران

antilog

/ˈæntilɔːɡ/ /ˈæntilɒɡ/

مخفف: پادلگاریتم

معنی antilog در دیکشنری تخصصی

antilog
[برق و الکترونیک] antilogarithm-پادلگاریتم [ پادلگ ] عدد متناظر با یک لگاریتم معین . به عنوان مثال اگر لگاریتم 563/2 برابر با 2/75066 باشد ، آنگاه 563/2 پادلگاریتم 2/75066 است .

معنی کلمه antilog به انگلیسی

antilog
• number that matches a logarithm (mathematics)

antilog را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی antilog

کلمه : antilog
املای فارسی : انتیلگ
اشتباه تایپی : شدفهمخل
عکس antilog : در گوگل

آیا معنی antilog مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )