برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1567 100 1
شبکه مترجمین ایران

antiferromagnetism


شیمى : انتى فرومغناطیس

معنی antiferromagnetism در دیکشنری تخصصی

antiferromagnetism
[شیمی] آنتی فرومغناطیس
[برق و الکترونیک] پاد فرومغناطیس شکلی از مغناطیس که عمدتاًدر دماهای پایین روی می دهد و در آن بر هم کنش آهنرباهای اتمی بنیادی منجر به جهت مغناطیسی مخالف در آهنرباهای مجاور می شود .

antiferromagnetism را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی antiferromagnetism

کلمه : antiferromagnetism
املای فارسی : انتیفرروماگنتیسم
اشتباه تایپی : شدفهبثققخئشلدثفهسئ
عکس antiferromagnetism : در گوگل

آیا معنی antiferromagnetism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )