برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1668 100 1
شبکه مترجمین ایران

anticoincidence counting

معنی anticoincidence counting در دیکشنری تخصصی

anticoincidence counting
[برق و الکترونیک] شمارش پاد همفرودی ثبت تمام شمارش ها بجز موارد همفرودی در یک یا چند شمارنده ی مدار همفرودی .

anticoincidence counting را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی anticoincidence counting مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )