برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1679 100 1
شبکه مترجمین ایران

anticlockwise

/ˌæntiˈklɒkwaɪz/ /ˌæntiˈklɒkwaɪz/

رجوع شود به: counterclockwise

واژه anticlockwise در جمله های نمونه

1. Turn the key anticlockwise.
[ترجمه ترگمان]در خلاف جهت عقربه‌های ساعت حرکت کنید
[ترجمه گوگل]کلید را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The cutters are opened by turning the knob anticlockwise.
[ترجمه ترگمان]The با چرخاندن دستگیره در خلاف جهت عقربه‌های ساعت باز می‌شوند
[ترجمه گوگل]برش ها با چرخاندن دستگیره به سمت چپ باز می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Turn the key in an anticlockwise direction.
[ترجمه ترگمان]کلید را در جهت خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید
[ترجمه گوگل]کلید را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Turn the key anticlockwise / in an anticlockwise direction.
[ترجمه ترگمان]در خلاف جهت خلاف جهت خلاف جهت خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید
[ترجمه گوگل]کلید را در جهت عقربه های ساعت / در جهت عقربه های ساعت بچرخانید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی anticlockwise در دیکشنری تخصصی

anticlockwise
[برق و الکترونیک] پاد ساعتگرد

معنی کلمه anticlockwise به انگلیسی

anticlockwise
• counterclockwise, moving in a direction opposite to that of the rotation of the hands of a clock
• in a direction opposite to that of the rotation of the hands of a clock

anticlockwise را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

احمد چوپانی
ساعت عقربه ای
Mohsen
پادساعتگرد
احسان
پاد ساعت گرد
Younes
برخلاف عقربه های ساعت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی anticlockwise

کلمه : anticlockwise
املای فارسی : انتیکلککویس
اشتباه تایپی : شدفهزمخزنصهسث
عکس anticlockwise : در گوگل

آیا معنی anticlockwise مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )