برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1555 100 1
شبکه مترجمین ایران

antiballistic missile


(ارتش) موشک ضد موشک، موشک پادپرتابه

بررسی کلمه antiballistic missile

اسم ( noun )
• : تعریف: a missile designed to meet and destroy a ballistic missile in flight.

معنی antiballistic missile در دیکشنری تخصصی

antiballistic missile
[برق و الکترونیک] موشک ضد پر تابیکی

antiballistic missile را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی antiballistic missile

کلمه : antiballistic missile
املای فارسی : انتیبللیستیک میسایل
اشتباه تایپی : شدفهذشممهسفهز ئهسسهمث
عکس antiballistic missile : در گوگل

آیا معنی antiballistic missile مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )