برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1430 100 1

antialiasing


تکنیک افزایش دقت نمایش گرافیک کامپیوترى یک روش بکارگیرى صافى که باعث ظهور خطها و لبه هاى صاف در محل تصویر صفحه نمایش مى شود، ضد شکستگى، برطرف کردن بدنمایى کامپیوتر : خوشنماسازى

معنی antialiasing در دیکشنری تخصصی

antialiasing
[کامپیوتر] تکنیک افزایش دقت نمایش گرافیگ کامپیوتری یک روش بکارگیری صافی که باعث ظهور خطهاو لبه های صاف در محل تصویر صفحه نمایش می شود ؛ خوشنماسازی ؛ برطرف کردن بدنمایی ؛ ضدشکستگی . - هموار سازی - روشی برای حذف ظاهر پله پله ای خطوط مورب و منحنی بر روی صفحه نمایش کامپیوتر این عمل از طریق روشن سازی برخی از سلولهای تصویری مجاور خط انجام می شود . روشی برای حذف صداهای نادرست در صدای دیجیتالی شده این عمل از طریق فیلتر کردن تمام فرکانس های بالا و یا بسیار نزدیک به نرخ نمونه برداری انجام می شود .
[برق و الکترونیک] پالایه ی پاد - کم برداری پالایه ی پایین گذار که برای جلو گیری از نویز کم برداری در بسامد های پایین ، مولفه های بسامد بالا در سیگنال ورودی را قبل از نمونه برداری از آن جدا می کند .

معنی کلمه antialiasing به انگلیسی

antialiasing
• process of smoothing jagged edges on graphic images by using intermediate shades (computers)

antialiasing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
صاف سازی
ضد ناصافی ، ضد ناهمواری
ضد بدنمایی
ضد دندانه‌دارشدگی ، ضد پله‌دارشدگی ، ضد پله‌پله شدگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی antialiasing
کلمه : antialiasing
املای فارسی : انتیلیسینگ
اشتباه تایپی : شدفهشمهشسهدل
عکس antialiasing : در گوگل

آیا معنی antialiasing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )