برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1641 100 1
شبکه مترجمین ایران

anthem

/ˈænθəm/ /ˈænθəm/

معنی: سرود
معانی دیگر: (کلیسا) سرودی که به صورت سوال و جواب است، سرودی که از جملات انجیل تشکیل شده است، سرودی که دسته جمعی در کلیسا میخوانند

بررسی کلمه anthem

اسم ( noun )
(1) تعریف: a song of praise or patriotism.
مشابه: paean

(2) تعریف: a sacred song including words from the Bible.

واژه anthem در جمله های نمونه

1. national anthem
سرود ملی

2. iran's national anthem
سرود ملی ایران

3. The concert began with the National Anthem.
[ترجمه امیر] کنسرت با سرود ملی شروع شد
|
[ترجمه ترگمان]آهنگ سرود ملی نواخته شد
[ترجمه گوگل]این کنسرت با سرود ملی آغاز شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. During the playing of the national anthem the crowd roared and whistled.
[ترجمه کوثر] در حال پخش سرود ملی جمعیت سروصدا میکردند(تشویق میکردند) و سوت میزدند|
[ترجمه ترگمان]در حین نواختن سرود ملی، جمعیت سوت می‌زدند و سوت می‌کشیدند
[ترجمه گوگل]در طول بازی سرود ملی، جمعیت سر و صدا کرد و سوت زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف anthem

سرود (اسم)
singing , song , sing , anthem , hymn , chant , chanson , cantata , canticle , psalm , canto , carol , twitter , twittering , warble , hymnody

معنی عبارات مرتبط با anthem به فارسی

معنی کلمه anthem به انگلیسی

anthem
• american mutual insurance company headquartered in indiana, provider of health insurance and healthcare management services
• hymn; patriotic song
• an anthem is a song which is used to represent a particular nation, society, or organized group, and which is sung on special occasions.
anthem change
• alteration in a hymn of devotion or patriotism
national anthem
• song of praise or devotion for one's nation
• a country's national anthem is its official song.

anthem را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

briyata
سرودی که در کلیساو ... می خوانند
Arash afkhami
سرود چند صدایی
negawr
سرود ، هم خوانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی anthem

کلمه : anthem
املای فارسی : انتهم
اشتباه تایپی : شدفاثئ
عکس anthem : در گوگل

آیا معنی anthem مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )