برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1627 100 1
شبکه مترجمین ایران

anterograde amnesia

معنی anterograde amnesia در دیکشنری تخصصی

anterograde amnesia
[روانپزشکی] فراموشی پیش گستر

anterograde amnesia را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد مهدی شمسی
اصطلاح anterograde transport در نورولوژی و در حمل و نقل آکسون کاربرد دارد و معادل ( پس رونده) یا پس گستر میباشد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی anterograde amnesia مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )