برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1621 100 1
شبکه مترجمین ایران

ant bear

/ˈæntˈber/ /æntbeə/

(جانور شناسی)، خرسک مورچه خوار (myrmecophaga tridactyla - پستانداری بی دندان و سه انگشتی ـ بومی امریکای مرکزی و جنوبی)

بررسی کلمه ant bear

اسم ( noun )
(1) تعریف: a large, toothless, ant-eating mammal with a long snout, a sticky, extendable tongue, and a long shaggy tail; great anteater.

(2) تعریف: the aardvark.

معنی کلمه ant bear به انگلیسی

ant bear
• anteater, type of animal with a long nose which eats ants

ant bear را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی ant bear

کلمه : ant bear
املای فارسی : انت بر
اشتباه تایپی : شدف ذثشق
عکس ant bear : در گوگل

آیا معنی ant bear مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )