برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1647 100 1
شبکه مترجمین ایران

anosognosia


روانشناسى : ادراک پریشى نقیصه اى

معنی anosognosia در دیکشنری تخصصی

anosognosia
[روانپزشکی] ناتوانی در ادراک بیماری

anosognosia را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پ.آزاد
نادیده انگاری نیمه بدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی anosognosia

کلمه : anosognosia
املای فارسی : آنوسوگنوسیا
اشتباه تایپی : شدخسخلدخسهش
عکس anosognosia : در گوگل

آیا معنی anosognosia مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )