برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1676 100 1
شبکه مترجمین ایران

anode sputtering

معنی anode sputtering در دیکشنری تخصصی

anode sputtering
[برق و الکترونیک] بیرون اندازی آندی گسیل ذرات ریز از آند لامپ الکترونی در اثر بمباران الکترون ها.

anode sputtering را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی anode sputtering مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )